Vår historia

1919

Strejk!

Året är 1919. Axel Andersson och Ivar Hammarström, båda faktorer på Bärgslagsbladet i Köping, strejkar tillsammans med typograferna på tidningen. Efter åtta veckor är strejken över, Andersson och Hammarström står utan arbeten, avskedade efter sitt deltagande i strejken.

1920

Reklamtryckeriet bildas.

Stora Gatan januari 1920. Andersson och Hammarström trycker de första alstren på sitt nystartade företag Reklamtryckeriet. Två lärlingar har anställts: Karl-Erik Wallbom och Arthur Andersson.

1948

Lärlingarna tar över.

De båda lärlingarna tar över tryckeriet 1948 som under slutet av 1930-talet flyttat till nya lokaler i en villa på Trädgårdsgatan. Nya lärlingar blir Sören Andersson och Åke Nilsson som får lära sig yrket.

1962

Reklamtryckeriet köps.

Andersson och Nilsson köper Reklamtryckeriet 1962 och arbetar vidare i villan.

1977

Villan rivs.

Villan på Trädgårdsgatan rivs 1977. En lokal på Odensvivägen 4 blir nästa hemvist.

1989

Nästa ägarbyte blir ett trendbrott.

1989 köper Tony och Annelie Ahlm tryckeriet som därmed blir familjeföretag.

1996

Växtvärk.

Verksamheten växer, lokalerna blir för trånga och 1996 köper man en gammal fastighet på Glasgatan. Huset som är byggt någon gång mellan 1863 och 1874 renoveras och Reklamtryckeriet flyttar in i augusti samma år.

2003

Nya delägare.

Augusti 2003. Lina Ahlm, dotter till ägarna, går tillsammans med de tidigare ägarna till Affärstryck Conny Fredrikson och Hans Lundmark in som delägare i Reklamtryckeriet.